Relacja z:

14. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników - Konferencji Geotechnology and Energy: TUTAJ

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo Hutniczej organizują wspólnie w Krakowie w dniach 22 – 24 maja 2024 roku

14 Polski Kongres Naftowców i Gazowników oraz Konferencję Geotechnology and Energy AGH 2024
 

Celem Wydarzenia, odbywającego się pod hasłem „Odpowiedzialna transformacja energetyczna”, będzie podkreślenie społecznej odpowiedzialności branży paliwowo-energetycznej i ośrodków naukowych z nią związanych za kreowanie i przebieg procesu przemian energetycznych w Polsce oraz podkreślenie roli Stowarzyszenia w tym procesie, jako otwartego forum dialogu społecznego.

Wyzwania związane z transformacją energetyczną, w tym uzyskanie szerokiej akceptacji społecznej, wymagają interdyscyplinarnego udziału doświadczonych i odpowiedzialnych specjalistów branżowych zarówno z biznesu jak i ośrodków naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Efektem projektowanego Wydarzenia będzie również szeroka akcja promocyjna, ukazująca perspektywy nowoczesnego rozwoju branży paliwowo-energetycznej jako atrakcyjnej ścieżki kariery zawodowej dla przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej.

 

Obszary tematyczne obejmować będą następujące zagadnienia:

  1. Miejsce i rola dekarbonizowanych paliw węglowodorowych w bilansie energetycznym kraju, perspektywy rozwoju węglowodorowej bazy zasobowej, udostępnianie i ochrona złóż.;
  2. Transformacje energetyczne przemysłu naftowego i gazowniczego w aspekcie dostosowania do zmian klimatu.
  3. Udział wodoru oraz odnawialnych paliw węglowodorowych takich jak biometan w transformacji energetycznej.
  4. Bezpieczeństwo magazynowania energii i paliw w strukturach geologicznych oraz ich transport rurociągami.
  5. Procesy transportu i geologicznej sekwestracji CO2.
  6. Udostępnianie i wykorzystanie zasobów energii geotermalnej.
  7. Odpad jako surowiec napędowy dla zasobowo oszczędnej gospodarki (biokomponenty węglowodorowe, paliwa syntetyczne).
  8. Technologie przyjazne środowisku w przemyśle rafineryjnym.

Sesja Młodych profesjonalistów

Wyzwania transformacji energetycznej - rola młodego pokolenia w kształtowaniu przyszłości sektora

 

Wydarzenia towarzyszące:

Konferencja East Meets West 

 

 

Forum polsko-ukraińskie
Польсько-Український Форум
 

 

 Wkrótce udostępnimy Państwu kolejne informacje.

W imieniu Przewodniczącego Komitetu Honorowego 
Komitetów Organizacyjnych Kongresu

Janusz Pudło
Sekretarz Generalny SITPNiG

 
 

 

DIAMENTOWY PARTNER 

 

 

 

 

ZŁOTY PARTNER  

 

 

PARTNER