Program wydarzenia

 

                                       14 Polski Kongres Naftowców i Gazowników oraz 

                                                Konferencja Geotechnology and Energy 

Środa  22.05.2024 r. (Kraków)

09:00 - 14:00
 
Rejestracja uczestników - Sekretariat KONGRESU
Akademia Górniczo-Hutnicza - Budynek A0, Hol
 
 
 
SESJA PLENARNA - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Budynek A0, Aula
 

11:00 - 11:20

Rafał Wiśniowski / Prezes SITPNiG, prorektor AGH - Otwarcie Wydarzenia

 

11:20 - 11:40

Krzysztof Galos / Podsekretarz Stanu / Główny Geolog Kraju / Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zadania i rola Ministerstwa Klimatu i Środowiska we wspieraniu procesów dekarbonizacji gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski

 

11:40 - 12:00

Ireneusz Fąfara / ORLEN SA  
Główne wyzwania koncernu „ORLEN” w procesach transformacji energetycznej
i dekarbonizacji 
12:00 - 12:20 Zaproszeni goście / wystąpienie propomcyjne

 

12:20 - 13:30

PANEL DYSKUSYJNY – prowadzący Stanisław Nagy

Spowolnienie globalizacji i zmiany tempa transformacji energetycznej oraz dekarbonizacji 

13:30 - 14:40
Przerwa na lunch

14:40 - 16:00

REFERATY PLENARNE PANELI TEMATYCZNYCH
Prowadzący: M. Łaciak

14:40 - 15:00

Wyzwania branży poszukiwań i wydobycia w Polsce w dobie transformacji energetycznej - Robert Czekaj / ORLEN SA 
15:00 - 15:20 Wykorzystanie potencjału energii geotermalnej w Polsce - Piotr Dziadzio / INiG-PIB 
15:20 - 15:40 Rola gazownictwa w procesie transformacji energetycznej - Stanisław Nagy / AGH 
15:40 - 16:00 Transformacja energetyczna - perspektywy, wyzwania i nowe oczekiwania Young Professionals - Piotr Kiebzak 

Od 18:00

UROCZYSTY BANKIET INAUGURUJĄCY DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU

AGH – 1p. Hol A0 

Czwartek  23.05.2024 r. (Kraków)

08:30 - 11:00 Rejestracja uczestników (budunek A4 AGH)
  PANELE REFERATOWE /SESJE TEMATYCZNE – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
SESJA G – Geologii i Geosekwestracji – Budynek A4 sala 3 

 

Prowadzący: K.Sowiżdżał, B. Uliasz-Misiak

 

09.00 - 09:20

 

   1G

Rola standaryzacji rekordów w przetwarzaniu danych sejsmicznych 2D w górach nasuwczo fałdowych orogenezy alpejskiej – Karpaty - Jaromir Probulski / ORLEN SA – PGNiG OGiE 

 

09:20 - 09:40

 

2G

Nowe spojrzenie na geologię Zewnętrznych Karpatach Zachodnich w świetle wyników ostatnich prac poszukiwawczych za węglowodorami - Anna Baszkiewicz / ORLEN SA – PGNiG OGiE 
09:40- 10:00 3G Nowe perspektywy poszukiwawcze w Karpatach w świetle wyników projektu INGA - Irena Matyasik / INiG-PIB 
10:00 - 10:20 4G Uskok a strefa uskokowa, czyli zmienność skali deformacji tektonicznych na przykładzie utworów czerwonego spągowca w niecce poznańskiej - Mikołajewska Weronika / ORLEN SA – PGNiG OGiE / AGH 
10:20 - 10:40 5G Zastosowanie nowatorskich procedur kwasowania utworów czerwonego spągowca na przykładzie odwiertu Roszkowo-1 -  Agnieszka Chmielowiec-Stawska / ORLEN SA – PGNiG OGiE
 10.40 - 11.00
Przerwa kawowa

 

 

 

                             Prowadzący: J.Stopa, I.Matyasik
11:00 - 11:20 6G Analiza uszkodzenia rur okładzinowych z uwzględnieniem zagadnień geomechanicznych na przykładzie irańskiego morskiego złoża gazu ziemnego - Dariusz Knez / AGH 
11:20 - 11:40 7G Możliwości występowania naturalnych złóż wodoru w warunkach polskich - Irena Matyasik / INiG-PIB 
11:40 - 12:00 8G Własności sorbentów do odzysku litu z solanek złożowych uzyskane metodą drukowania 3D - Ewa Knapik / AGH 
12:00 - 12:20 9G Transgraniczna inicjatywa wspierająca dążenia do pełnoskalowej geosekwestracji CO2 w Polsce - Mirosław Wojnicki / INiG-PIB, ORLEN SA 
12:20 - 13:40
Przerwa na lunch

 

 

                                Prowadzący: J. Lubaś, Ł. Klimkowski
13:40 - 14:00 10G Dyspersja numeryczna i mieszanie gazów w badaniach symulacyjnych podziemnego magazynu gazu ziemnego z poduszką CO2 – Łukasz Klimkowski / AGH 
14:00 - 14:20 11G Carbon Capture and Storage w ORLEN S.A. jako forma transformacji energetycznej przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego - Agnieszka Baran / ORLEN SA 
14:20 - 14:40 12G Możliwości wykorzystania złóż ropy naftowej w procesie sekwestracji CO2 – Jerzy Stopa / AGH
14:40 - 15:00 13G Pilotażowa instalacja sekwencyjnego zatłaczania dwutlenku węgla w strefę zawodnioną złoża B3 i B8 - Artur Wójcikowski / Lotos Petrobaltic SA GK Orlen 
15:00 - 15:20 14G Rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz Konwencja Helsińska a sekwestracja dwutlenku węgla w obszarze Morza Bałtyckiego - Michał Porębski / ORLEN SA, Lotos Petrobaltic SA GK Orlen 
15:20 - 15:40  15G Regarding the issue of accidents during technological operations with coiled tubing units -  Oleg Vytyaz / I-F NTUOG, Ukraine 
15:40 - 16:00 16G Specyfika wierceń i opróbowania odwiertów geotermalnych - Jacek Krawczyk / Exalo Drilling S.A.

 

SESJA E – Energii Odnawialnej Budynek – Budynek A4 sala 106 

 

Prowadzący:  P. Dziadzio, O. Vytyaz 

09:00 - 09:20 1E Nowe nośniki energii jako paliwa transportowe - Arkadiusz Kamiński / ORLEN SA 
09:20 - 09:40 2E Wykorzystanie energii pierwotnej w wybranych krajach europejskich od 1990 do 2022 w świetle analizy skupień - Piotr Kosowski / AGH 
09:40 - 10:00 3E Wielkoskalowe magazynowanie wodoru w kawernach solnych oraz strukturach porowatych -   Leszek Lankof / PAN 
10:00 - 10:20 4E Wpływ wodoru na właściwości zaczynów cementowych – stan obecny badań - Alicja Uliasz-Bocheńczyk / AGH 
10:20 - 10:40 5E Zaczyny cementowe dla podziemnych magazynów wodoru w kawernach solnych - Marcin Rzepka / INiG-PIB, Gas-Storage Poland Sp. z o.o. 
10:40 - 11:00   Przerwa kawowa
    Prowadzący:  A. Sapińska Śliwa, L. Lankof
11:00 - 11:20 6E Wyzwania w zakresie produkcji biometanu i bioLNG - Kamil Klejna / Energize It 
11:20 - 11:40 7E Ocena możliwości zastosowania różnych metod oczyszczania biogazu do biometanuw tym metody kriogenicznej z użyciem azotu - Czesław Rybicki / AGH 
11:40 - 12:00 8E Otwór geotermalny BAŃSKA PGP-4 - Janusz Dańda / UOS 
12:00 - 12:20 9E Otworowe wymienniki ciepła Laboratorium Geoenergetyki AGH - Tomasz Śliwa / AGH 
12:20 - 12:40 10E HydroDecarb pilotażowy projekt produkcji wodoru z wody morskiej - Joanna Słoma / Lotos Petrobaltic SA GK Orlen, AGH 
12:40 - 14:00        Przerwa na lunch
    Prowadzący:  K. Chmielowski, J. Ziaja 
  PANEL ,,Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych" 
14:00 - 14:20 11E Elementy Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych ze szczególnym uwzględnieniem paliw węglowodorowych - Kamil Kulesza / Łukasiewicz - ITECH 
14:20 - 14:40 12E Badania opinii publicznej i strategia komunikacyjna w ramach realizacji planów (sprawiedliwej) transformacji energetycznej - Katarzyna Iwińska / Łukasiewicz - ITECH 
14:40 - 15:00 13E Zagrożenia dla elementów ceramicznych w przypadku zmiany bazy węglowodorowejna bazę zawierającą wodór - Katarzyna Stec / Łukasiewicz - ITECH 
15:00 - 15:20 14E Badania imaginariów społecznych wokół wodoru - Joanna Grudowska / Łukasiewicz - ITECH
15:20 - 15:40 15E  Udział wodoru oraz odnawialnych paliw węglowodorowych takich jak biometan w transformacji energetycznej - Krzysztof Jan Chmielowski / AGH 
15:40 - 16:00 16E Analiza możliwości przekraczania linii brzegowej metodami wiertniczymi dla potrzeb budowy farm wiatrowych na Bałtyku - Jan Ziaja / AGH 
  SESJA GZ – Gazownicza – Budynek A4 sala 120 
                                    Prowadzący:  A. Szurlej
09:00 - 09:20 1GZ Ocena efektywności monitorowania gazociągów przesyłowych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych na przykładzie aplikacji Cosmic Eye - Rafał Kowalski / OGP GAZ-SYSTEM SA 
09:20 - 09:40 2GZ Ocena możliwości zastosowania rur stalowych do budowy rurociągu transportującego wodór lub dodatek wodoru do gazu ziemnego - Piwoda Łukasz / OGP GAZ-SYSTEM SA 
09:40 - 10:00 3GZ Badania procesu transportu mieszaniny gazu ziemnego z wodorem siecią gazową - Maciej Chaczykowski / Politechnika Warszawska 
10:00 - 10:20 4GZ Modelowanie dwufazowych wieloskładnikowych mieszanin dwutlenku węgla w rurociągach w warunkach uderzeń hydraulicznych - Andrzej Osiadacz / Politechnika Warszawska 
10:20 - 10:40 5GZ Ograniczenie emisji metanu w ORLEN SA Oddział PGNiG w Sanoku - Paweł Lorens / ORLEN SA Oddział PGNiG w Sanoku
10:40 - 11:00 Przerwa kawowa
  Prowadzący:  A. Osiadacz, J. Blicharski
11:00 - 11:20 6GZ Wpływ zmian kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski na parametry fizykochemiczne gazu ziemnego - Aneta Korda-Burza / OGP GAZ-SYSTEM SA 
11:20 - 11:40 7GZ Perspektywy rozwoju wielkoskalowego transportu dwutlenku węgla w Polsce – Tomasz Włodek / AGH 
11:40 - 12:00 8GZ Budowa kawern magazynowych węglowodorów ciekłych w cienkich złożach pokładowych na przykładzie magazynów w zachodniej Kanadzie - Piotr Kukiałka / Kukialka Consulting 
12:00 - 12:20 9GZ Ilościowe i jakościowe rozliczanie CO2 i innych paliw transformacji energetycznej. -  Przemysław Kubaszewski / Endress+Hauser Polska
12:20 - 12:40 10GZ  GZ Capturing, transporting and using CO2 in oil and gas extraction - Yevstakhi Kryzhanivskyi / I-F NTUOG, Ukraine 
12:40 - 14:00 Przerwa na lunch
  SESJA POSTEROWA 
1P Strategic Approaches to Risk Management in CO2 Pipeline Transportation: Case Analysis of Potential Leakage  Bielka Paweł1, Włodek Tomasz1, Kuczyński Szymon1, Nagy Stanisław1 / AGH 
2P Zastosowanie domieszek o właściwościach samonaprawczych w zaczynach cementowych stosowanych do uszczelniania otworów przeznaczonych do sekwestracji CO2  Albert Złotkowski*1, Małgorzata Formela1, Przemysław Toczek2, Tomasz Kowalski1, Wojciech Teper1 / AGH
3P Rola zaczynu cementowego w geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla   Małgorzata Formela-Rydarowicz1, Rafał Wiśniowski1, Tomasz Kowalski1, Przemysław Toczek1 / AGH 
4P Zarządzanie ryzykiem w projektach geologicznego składowania CO2  Barbara Uliasz-Misiak, Joanna Lewandowska-Śmierzchalska / AGH 
5P Geologiczne aspekty magazynowania oraz składowania gazów w poziomach wodonośnych  Barbara Uliasz-Misiak, Jacek Misiak / AGH 
6P Przegląd technologii stosowanych do odzysku litu z wód złożowych  Albin Wojnar1, Ewa Knapik1 / AGH 
7P  Nano-modification of cement slurry for CO2 storage  Aleksandra Jamrozik1*, Rafał Wiśniowski2, Grzegorz Malata3 / AGH 
8P Regresja Liniowa: Powiązanie zużycia energii z zanieczyszczeniem powietrza w województwie małopolskim  Michał Maruta*1, Rafał Matuła1, Łukasz Łukańko1 / AGH 
9P Możliwość wykorzystania gazu ziemnego w małych instalacjach kogeneracyjnych  Łukasz Łukańko*1, Michał Maruta1, Rafał Matuła1 / AGH 
10P Analiza zmian cen energii elektrycznej i gazu w okresie transformacji energetycznej w Unii Europejskiej Rafał Matuła*1, Łukasz Łukańko1, Michał Maruta1 / AGH 
11P Zmienność właściwości petrofizycznych w platformowych utworach wapienia cechsztyńskiego (Ca1) – przykład z SW Polski -   Zbigniew Mikołajewski, Weronika Mikołajewska / ORLEN SA – PGNiG OGiE 
12P Coraz bardziej doceniana geotermia niskotemperaturowa  Aneta Sapińska-Śliwa, Tomasz Śliwa / AGH 
13P  Zastosowanie pomiaru prędkości fali poprzecznej w geomechanice oraz nowe wyzwania  Mitra Khalilidermani1, Dariusz Knez1, Mohammad Zamani Ahmad Mahmoudi1 / AGH 
14P Akumulacja nadmiarowego ciepła w naturalnej warstwie wodoprzepuszczalnej i jego odzysk – system urządzeń  Marek L. Solecki*1, Tadeusz Solecki1, Jerzy M. Stopa1, Rafał Wiśniowski1, Marek Hajto2, Rafał Smulski1 / AGH 
     
16:00 - 16:30 PODSUMOWANIE OBRAD KONGRESU  
Od 18:00 Spotkanie integracyjne Klub Studio AGH (ul. Budryka 4, Kraków) 
   

IMPREZY TOWARZYSZĄCE - AGH

                                      CZWARTEK: 23.05.2024 r.

 

 Konferencja EAST MEETS WEST - AGH SPE Student Chapter

 

                                  PIĄTEK: 24.05.2024 r.

09:00 - 15:00 II Forum POLSKO - UKRAIŃSKIE - Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu

 

                                  EAST MEETS WEST 

09:00 - 10:00 Panel dyskusyjny: "Energy Transition - Expectations vs Reality. Role of Young Professionals
10:00 - 10:30 Przerwa kawowa
10:30 - 14:40 Warsztaty: "Net Zero Economy in 2050. Can We Make It?